Częstotliwość treningowa

Czym jest częstotliwość treningowa ?

Najprostszym ujęciem częstotliwości treningowej jest ilość jednostek treningowych w tygodniu ( rozkład treningowy ). Częstotliwość treningowa odnosi się również do ilości treningów danej partii mięśniowej w skali tygodnia. Na przykład trenując dwubój olimpijski częstotliwość treningowa dla nóg lub mięśni grzbietu będzie dużo większa niż dla kulturysty trenującego klasycznym splitem treningowy stawiającym na objętość treningową.

Oczywiście ilość treningów obciążających żądane rejony będzie bardziej lub mniej skorelowana ze splitem treningowym ( metoda rozpisania planu treningowego np: FBW, Push / Pull itd. ), według którego zostanie zaprogramowany nasz plan treningowy.

Kolejnym wykładnikiem, według którego dobrana zostanie częstotliwość treningowa jest cel treningowy np: moc, hipertrofia, wytrzymałość siłowa itd…

Dobierając odpowiednią dla zadanego celu częstotliwość treningową kieruj się również doświadczeniem treningowym - pamiętaj, że nie zawsze idzie ono w parze ze stażem treningowym!

Ilość treningów ( jednostek treningowych ) musi być odpowiednio wysoka - zbyt mała może jedynie przysłużyć się w celu zaspokojenia potrzeb ( np. poczucie starania się - przykładem są podopieczni przychodzący na trening personalny raz w tygodniu i nie wykonujący żadnych innych jednostek treningowych oprócz tego ) zaś zbyt wysoka, przy nieumiejętnym rozdysponowaniu innych parametrów treningowych może prowadzić do przetrenowania.

Pamiętaj o zasadzie:
Niska częstotliwość treningowa = wysoka objętość + wysoka intensywność
Wysoka częstotliwość treningowa = niska objętość + wysoka intensywność lub 
Wysoka częstotliwość treningowa = wysoka objętość + niska intensywność

Na co wpływa częstotliwość treningowa? ( wysoka )

- długość jednostki treningowej ( treningi są krótsze )
- szybsze opanowanie wzorca ruchowego
- lepsza percepcja i koordynacja
- zwiększona wydolność neuromuskularna
- przy wysokiej częstotliwości treningowej zawodnik osoba odczuwa mniejsze zmęczenie jednostkowe ze względu na mniejszą objętość treningową, co wpływa pozytywnie na chęci do dalszego treningu
- szybsza regeneracja włókien mięśniowych ze względu na krótsze treningi
- pobudzenie mięśni do wzrostu ( hipertrofia mięśniowa )