Częstotliwość treningowa

Czym jest częstotliwość treningowa ? Najprostszym ujęciem częstotliwości treningowej jest ilość …

Objętość treningowa

Objętość treningowa W najprostszym ujęciu objętość treningowa to:ilość serii pomnożona przez ilo…

Intensywność treningowa

Czym jest intensywność treningowa ?  W najprostszym ujęciu intensywność treningowa to % cię…

Programowanie treningowe

Czym jest programowanie treningowe ? Układanie planu treningowego Personalizacja planu trenin…

1